Cách chia lông vịt cho áo Jacket

Đây la cách chia lông vịt
B1:  D:Dùng phần mềm lấy diện tích của các chi tiết nhồi lông vịt (nhớ tắt đường may)
B2 : Lấy tổng lông vịt cần nhồi cho 1 áo / tổng diện tích các chi tiết nhồi long = 1 số A
B3 : Lấy số A * diện tích từng chi tiết nhỏ = Số lông vịt cần nhồi cho chi tiết đó

Chú ý : Thân là 100 % ,Tay 70 % ( 30% của tay đưa qua thân )
Cái này ta làm trên Excel thì rất nhanh và đơn giản
-Tùy áo ma có cách tính để nhồi ( vd :Áo nhồi rồi ..đập đều rồi mới diễu , hay lược lót bọc vào chính rồi ..diểu rồi mới nhồi ….áo dùng 1 lớp bao lôngđàn chia sẻ cùng cả nhà nè

Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!