NPL TRONG ĐÓNG GÓI HOÀN THIỆN SẢN PHẨM MERCHANDISER CẦN BIẾT

NPL TRONG ĐÓNG GÓI HOÀN THIỆN SẢN PHẨM MERCHANDISER CẦN BIẾT.
Tag pin: Đạn nhựa
.Carton Sticker : Tem dán thùng
.Safety sticker : Tem dán cảnh báo
.Arrow sticker : hình dán mũi tên
.Elastic bag : túi chun
.Mini poly bag : túi poly nhỏ
.Gum tape : băng dính giấy
.Scotch tape : băng keo
.P.P Band : Dây đai nhựa
.Inner Carton : Thùng bên trong
.Outer carton : Thùng ngoài (nghĩa tương tự master carton)
.Iron seal : ghim sắt
.Tarpaulin paper : Giấy paulin
.Butterfly: Nơ
.Both side tape : Băng dính 2 mặt
.Plastic staple : Ghim nhựa
.Barcode, UPC : Mã vạch
.Ball chain : chuỗi hạt
.Carton Pad : Đệm thùng
.Size Stickers : tem dán kích cỡ
.Numbering Stickers : Hình dán đánh số
.Defect Indicator : Tem dán lỗi
.Safety Pin : Ghim băng
.Brass Pin : Ghim đồng
.Size Clip : Hạt cỡ
.Master Carton : Thùng ngoài cùng
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!