CÁC LOẠI MẪU TRONG NGÀNH MAY

CÁC LOẠI MẪU TRONG NGÀNH MAY
1. Mẫu Proto: là loại mẫu được may lần đầu tiên từ tài liệu và phác họa của khách hàng. Dung để kiểm chứng, dựng hình và lên form
2. Mẫu Fit: là mẫu được may lần 2 dụa trên chỉnh sửa từ mẫu Proto. Dùng để kiểm chứng, dựng hình và lên form
3. Mẫu SMS: là mẫu chào giá, thăm dò thị trường được sản xuất với số lượng nhỏ. Dùng để trưng bày hoặc bán ra thị trường nhằm mục đích khảo sát thị trường trước khi sản xuất số lượng lớn.
4. Mẫu size-set: là mẫu may thử rập. Dùng để kiểm tra thông số rập và phương pháp nhảy cỡ có phù hợp hay không.
5. Mẫu PP: là mẫu may trước khi sản xuất đại trà. Dùng để khách hàng phê duyệt lại trước khi tiến hành sản xuất và là căn cứ để sản xuất đại trà.
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!