Các lỗi đường may phổ biến thường gặp – tiếng anh chuyên ngành may

Các lỗi đường may phổ biến thường gặp – tiếng anh chuyên ngành may
1. Open seam: Bung đường chỉ may
2. Uneven hem: Lai không thẳng
3. Skip blind stitch: Xăm lai bị bỏ mũi
4. Needle holes or cuts: Có lỗ kim
5. Seams puckering: Đường may bị xoắn ,nhăn
6. Stitch not back tacked: Không đính bọ
7. Raw edges: Mí may chưa làm sạch,le mí
8. Stiching density: Mật độ kim dày
9. Poor quality seam repair: Đường may sửa bị xấu
10. Piecing/joining of binding: Không cuốn viền
11. Hem not blind stitched: Không xăm lai
12. Broken top stitch: Diễu bị xụp mũi
13. Incorrect basting stitch: May diễu bị sai
14. Facing not tacked: Đáp không đính chỉ
15. High/low pockets: Túi 2 bên cao thấp
16. Plais dist/incorrect cut: Canh sọc/cắt sai sọc
17. Lining hem incorrect: Lai lót bị sai
18. Bar tack problems: Đánh bọ sai
19. Sewn in waste: May dư chi tiết
20. Crack stitch showing: May bị chồng mũi
21. Dart/pleat sewn incorrect: Nhấn ben sai
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!