CÁC LỖI VỀ NGUYÊN LIỆU – TACN

CÁC LỖI VỀ NGUYÊN LIỆU – TACN
Broken yarn : Bong sợi
cut : Vết cắt
Defective leather : Lỗi vải giả da
Defective logo : Logo bị hư
Defective print : Hư phần in
Diagonal crease : Vải bị nhăn chéo góc
Double ends : Có độ dày hơn
Dyeing staining : Nhộm bị dơ
Fabric flaws : Vết dơ trên vải
Fine ends : Có độ mỏng hơn
Fold marks : Có dấu gấp
Foreign yarn : Bung sợi
Hole : Lỗ
knots : Bị rối
Off pattern : Khác vải mẫu
Peach crease : Vải bị nhăn
pilling : Xù lông vải
Pressorfoot/feeder damage : Dùng phụ liệu hư
Printing spots : Chấm in nhỏ
Reduction crease : Nếp gấp nhỏ
Rip: Rách
Slub/nep : Se sợi
Sreen difference/shade bar : Khác màu vải
Starch fly : Khác sợi dệt
Stitch distortion : Mũi may không đều
Stop marks : Vải bị tưa sợi
Thread out : Bung chỉ
Torquing/seam twist : Xoắn đường may
Warp line/reed mark : Khổ vải bị gấp
Weaving bar : Bị dợn sóng
Weaving mark : Lỗi sợi
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!