CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÀM MER- vì cuộc đời toàn những phát sinh!

CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÀM MER- vì cuộc đời toàn những phát sinh
1- Đối với vấn đề nhận đơn xử lý đơn hàng
2- Khi nhận đơn cần phân tách thể loại hang hóa để cân đối NPL cho kịp thời sản xuất
3- Lập daily task list những công việc cần làm hang ngày và note lại những vấn đề cần giải quyết và hoàn thành . đó cũng coi như mục tiêu hoàn thành công việc đồng thời thể hiện nỗ lực của mỗi người dựa vào mức độ hoàn thành công việc.
4- Sau khi lập bảng tổng các mã hang sắp xếp chuyền và tiến độ sản xuất dự kiến cho các mã
5- Theo sát chứng từ nguyên phụ liệu về để tiến hành yêu cầu khách hang chuyển NPL về cho kịp tiến độ sản xuất. trong trường hợp lịch vào chuyền gâp có thể nhờ sự hỗ trợ của khách hang tách lô tách NPL đi air hay hand carry trước
6- Cân đối NPL dựa theo định mức khách hang trừ đi số lượng lỗi hỏng đòi bù cho sản xuất để đảm bảo đầy đủ NPL cho sản xuất.
7- Khi mã hang đã duyệt mẫu lên chuyền cần lưu ý theo dõi bàn cắt tính % âm bàn cắt cho 3 bàn cắt đầu và % lỗi đổi bán nếu vượt quá % thì cần trao đổi đòi vải bù cho sản xuất
8- Tránh sót lệnh sót mã nên tạo thư mục cho từng mã theo các chủ đề :bảng cân đối, các loại báo cáo NPL, lệnh tổng , lệnh sx, lệnh hoàn thiện, lich kiểm
Note : lưu ý chung nhất đối Mer là cẩn thận tỉ mỉ và kiên nhẫn đồng thời cần nhanh nhạy xử lý kịp thời các tình huống phát sinh cho sản xuất.
CÁC BẠN MUỐN TƯ VẤN THÊM VỀ KHÓA HỌC MERCHANDIER INBOX ZALO A NHÉ :098.172.7425
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!