Điều kiện cấp chứng chỉ

Để được cấp chứng chỉ học viên phải đảm bảo các yếu tố sau đây:

1, Đã đăng ký khóa học trên 30 ngày

2, Đã hoàn thành toàn bộ khóa học

3, Đã hoàn thành bài tập của từng chương

4, Đã hoàn thành bài thi kiểm tra chất lượng

Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!