LỖI ĐƯỜNG MAY MŨI KIM TRONG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY (SEAMS & STICHING ERRORS)

LỖI ĐƯỜNG MAY MŨI KIM TRONG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY (SEAMS & STICHING ERRORS)
Open seam : Bung đường chỉ may
Uneven hem : Lai không thẳng
Skip blind stitch : Xăm lai bị bỏ mũi
Needle holes or cuts : Có lỗ kim
Gmt. Part caught in seam : Đường may bị dúm lai
Seams twstd. pukrd.or pltd : Đường may bị xoắn ,nhăn
Loose or tight : Mũi kim dày mỏng
Stitch not back tacked : Không lại mũi
Raw edges : Mí may chưa làm sạch, le mí
Stiching density : Mật độ kim dày
Poor quality seam repair : Đường may sửa bị xấu
Piecing/joining of binding : Không cuốn viền
Hem not blind stitched : Không xăm lai
Broken top stitch : Diễu bị đứt chỉ
Incorrect basting stitch : May diễu bị sai
Facing not tacked : Đáp không đính chỉ
High/low pockets : Túi 2 bên cao thấp
Plais dist/incorrect cut : Canh sọc/cắt sai sọc
Lining hem incorrect : Lai lót bị sai
Bartack problems : Đánh bọ sai
Sewn in waste : May dư chi tiết
Crack stitch showing : May bị chồng mũi
Dart/pleat sewn incorrect : Nhấn ben sai
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!