Một trong những công việc của Mer là phụ trách về Xuất – Nhập khẩu, hôm nay a chia sẻ những tài liệu thuộc Bộ chứng từ XNK cho các e tham khảo nhé :

Một trong những công việc của Mer là phụ trách về Xuất – Nhập khẩu, hôm nay a chia sẻ những tài liệu thuộc Bộ chứng từ XNK cho các e tham khảo nhé :
1. Bill of Lading (Vận đơn)
Có 5 loại:
Straight bill of lading
Order bill of lading
Bearer bill of lading
Surrender bill of lading
Air waybill
2. Invoice (Proforma Invoice hoặc Commercial Invoice)
Proforma Invoice (Hoá đơn chiếu lệ)
Commercial Invoice (Hoá đơn thương mại)
3. Packing List (Bảng kê danh sách hàng hoá đóng thùng chi tiết)
Packing List Sample 01
Packing List Sample 02
Packing List Sample 03
4. Certificate of Origin (Giấy chứng nhận xuất xứ, nguồn gốc)
5. Insurance Certificate (Chứng từ bảo hiểm lô hàng)
6. Shipping Documents (Chứng từ giao hàng)
7. Other Documents (if any) (Các chứng từ khác (nếu có))
Booking Note (Giấy lưu cước phí)
Bill of Lading Terms and Conditions (Các điều khoản của Vận đơn đường biển)
Export Clearance Form (Tờ kê khai hàng hoá xuất khẩu)
Import Clearance Form (Tờ kê khai hàng hoá nhập khẩu)
Sale Contract (Hợp đồng mua-bán hàng hoá).
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!