QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN MERCHANDISER-QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG NGÀNH MAY.

• Nắm rõ các yêu cầu, quy định của khách hàng
• Cần chú ý tất cả các nhận xét mẫu của khách hàng. Thông báo cho các phòng ban liên quan và bên sản xuất
• Kiểm soát và kiểm tra mọi quá trình
• Khi phát hiện lỗi thì lập tức thảo luận và tìm cách giải quyết
• Thông báo cho khách hàng những giải pháp bạn tìm ra cho sản xuất. Cần có sự xác nhận của KH trước khi bạn áp dụng vào sản xuất
Tiến hành các cuộc họp
• Họp với đội kỹ thuật của nhà máy trước khi cắt và vào sản xuất
• Giải thích toàn bộ những yêu cầu về chất lượng, cấu trúc và nhận xét về đơn hàng
• Giải thích cách may sản phẩm
• Hỏi đội kỹ thuật xem có sáng kiến hoặc cách may khác để tiết kiệm thời gian hoặc nhân lực
Trước sản xuất
• Kiểm soát toàn bộ chất lượng nguyên phụ liệu đầu vào
• Làm mẫu và duyệt mẫu NPL cho các bộ phận khác làm theo: kho, bộ phận cấp pháp NPL, kỹ thuật nhà máy, QA-QC của công ty, QA-QC của khách hàng
• Làm tài liệu kỹ thuật về đơn hàng và gửi cho các bộ phận liên quan
Trong sản xuất
• Phối hợp cùng với đội QA-QC, kiểm soát chất lượng sản phẩm trên chuyền
• Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới chất lượng: thông báo với khách hàng xác nhận nếu có bất cứ thay đổi nào
• Kiểm tra năng suất mỗi ngày để đảm bảo nhà máy có thể giao hàng đúng thời hạn
• Kiểm tra chất lượng trước ngày final inspection
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!