TẠI SAO CẦN TÍNH CHUẨN ĐỊNH MỨC VIỀN ?

1. Cung cấp đủ viền cho sản xuất không bị gián đoạn.
2. Tính sai định mức viền đối với loại vải nhiều ánh màu sẽ không đồng bộ được ánh màu giữa viền với thân gián đoạn sản xuất, thiếu vải.
3. Viền thiên canh dễ thiếu viền hơn viền dọc và ngang và định mức thường cao hơn.
4.Vấn đề nối viền đối với mã hàng có khổ vải nhỏ dễ phát sinh do chiều dài dây viền không đủ định mức sản phẩm
—> định mức tăng.
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!