tình huống thực tế gặp phải khi làm Quản Lý Đơn Hàng. Bộ phận QA, QC thông báo có tới 30% số hàng sản xuất đại trà đang bị âm thông số, ko nằm trong +/- Tolerance cho phép

“Những tình huống thực tế gặp phải khi làm Quản Lý Đơn Hàng – Merchandiser”
Tình huống 2: Bộ phận QA, QC thông báo có tới 30% số hàng sản xuất đại trà đang bị âm thông số, ko nằm trong +/- Tolerance cho phép
1. âm thông số do 1 số nguyên nhân như sau:
+rập để âm hoạc chưa kiểm soát được hết độ co của vải tính toán sai (bộ phận kỹ thuật)
+chuyền may may đau,sử dụng sai máy. vd: quy định máy vắt sổ bờ 8mm nhưng chuyền lại đang sử đụng máy bờ 1.2cm.
+gắn sai nhãn.
2.thông báo các bộ phận liên quan cùng nhau sử lý vì nhiều người sẽ có nhiều hướng xử lý tốt hơn :
+có thể sử dụng cách là xì hơi kéo(cái này còn tùy thuộc chất liệu )xin KH tăng Tolerance
+nếu sai do quy cách may có thể tháo ra may lại cho dường may nhỏ 1 chút
+hạ size,hạ cỡ.
+đàm phán lại với KH xem có chấp nhận ở mức độ nào đó không : phân loại thống kê để báo KH ,giấp quá xin xuất thiếu và cắt bù PO sau hoạc xin lùi ngày giao hàng để có thời gian sửa chữa cắt bù hoạc chấp nhận đi air.
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!