CÁC LOẠI MÁY TRONG NGÀNH MAY:

CÁC LOẠI MÁY TRONG NGÀNH MAY:
– 1 needle sewing machine: Máy may 1 kim
– 1 needle podstitch machine : Máy may 1 kim có dao cắt
– Lockstitch auto trimmer : Máy 1 kim cắt chỉ tự động
– Single needle direct drive straight lock stitch with thread trimmer: Máy 1 kim điện tử, cắt chỉ tự động, mũi may thắt nút với cơ cấu truyền động trực tiếp.
– Auto trimmer cutting knife: Máy 1 kim tự động cắt chỉ có dao xén
– Electronic single needle zigzac lock stitcher: Máy 1 kim ziczac điện tử mũi thắt nút
– 2 needle sewing machine : Máy may 2 kim
– Double needle lockstitch machine: Máy 2 kim cố định
– Twin needle lock stitcher: Máy 2 kim cố định mũi may thắt nút
– Double needle corner machine: Máy 2 kim di động
– Two needle auto trimmer: Máy 2 kim di động, tự động cắt chỉ
– Cover stitch flat bed machine : Máy 2 kim lưng thun
– 12 needle cylinder bed: Máy móc xích 12 kim
– 4 needle cylinder bed: Máy móc xích 4 kim
– Four needle double chain stitch: Máy móc xích kép đế bằng
– Overlock machine: Máy vắt sổ
– High speed single needle overlock sewing machine: Máy vắt sổ 1 kim, 3 chỉ tốc độ cao – 3 thread cylinder bed: Máy vắt sổ 1 kim 3 chỉ đầu nhỏ
– 4 thread over lockstitch machine : Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ
– 5 thread over lockstitch machine : Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ
– 2 needle lockstitch roving machine: Máy vắt sổ 2 kim di động
– High speed overlock sewing machine: Máy vắt sổ 2 kim, 4 chỉ tốc độ cao
– 6 thread over lockstitch machine: Máy vắt số 3 kim, 6 chỉ
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!