Bảng màu vải và tên màu vải là những yếu tố rất quan trọng trong việc Sourcing theo yêu cầu PO của Merchandiser.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Light Blue Carolina Blue Iris Pale Spruce Green Medium Spruce Green Forest Green Military Green Pistachio/ Serene Green Kiwi Khaki Red Natural Orange Burnt Orange Cinnamon Heather Tangerine Gold Raspberry Azalea Dark Royal Blue Ice Blue Turquoise Lime Green Safety Green Jade/Garment-washed Teal Indigo Blue Stonewashed Blue Heather Grey Sand Black Rose Pale Pink Violet/Cornflower Lavender Ash Grey Peach Dusty Rose Wine/Cedar Eggplant Garment Washed Brick Pale Yellow Purple Navy Blue elly/Irish Green COLOR NAME'

Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!