CÁC NHIỆM VỤ CỦA MD KHI SẢN XUẤT HÀNG ĐẠI TRÀ (BULK PRODUCTION FOLLOW UP) TẠI NHÀ MÁY.

CÁC NHIỆM VỤ CỦA MD KHI SẢN XUẤT HÀNG ĐẠI TRÀ (BULK PRODUCTION FOLLOW UP) TẠI NHÀ MÁY.
Tiếp tục serie các công việc của MD tại Nhà máy, khi có kinh nghiệm rồi các bạn sẽ tiến hành sản xuất hàng đại trà với các mẫu khó hơn.
Vậy khi tiến hành sản xuất hàng đại trà, các bạn sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ nào ? Có những khó khăn gì trong quá trình thực hiện ? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc nhé.
MD phụ trách các nhiệm vụ cụ thể như sau :
– Cập nhật số lượng PO (Purchase Order) cho các bộ phận.
– Yêu cầu bộ phận IE tính định mức chỉ, cần phải tính toán đến hao hụt khi sản xuất đại trà.
– Đặt phụ liệu may và phụ liệu hoàn thiện cho quá trình sản xuất, sau khi đã duyệt mẫu sản xuất.
– Tính vải dùng cho mỗi mã hàng, tính kích thước thùng, túi, định mức băng dính + đặt phụ liệu đóng gói.
– Cập nhật tình trạng vải sau khi kiểm tra nhận vải.
– Lập bảng hướng dẫn gấp gói cho Bộ phận đóng gói, bảng màu cho Bộ phận cắt + Chuyền may + Hoàn thiện.
– Làm tài liệu QA và gửi cho Khách hàng phê duyệt.
– Kiểm tra, cập nhật tình hình sản xuất + giặt + hoàn thiện + đóng gói và gửi cho KH biết.
– Theo dõi kế hoạch xuất hàng và cập nhật tình trạng hàng xuất.
– Cùng QA phụ trách kiểm mẫu + kiểm trên chuyền + kiễm mẫu Top + Kiểm trước xuất + Kiểm xuất.
– Liên hệ với QA bên Khách hàng để kiểm hàng.
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!