Theo dõi Mẫu (Sample follow up) bao gồm những công việc/nhiệm vụ gì?

Theo dõi Mẫu (Sample follow up) bao gồm những công việc/nhiệm vụ gì ? Nếu các bạn đang có dự định ứng tuyển vào vị trí MD tại Nhà máy thì những nội dung sau đây sẽ rất thiết thực với các bạn đấy.
Từ kinh nghiệm thực tế của anh cho thấy, đối với các bạn ít kinh nghiệm trong mảng MD nên bắt đầu bằng hàng mẫu trước và tất nhiên là những mẫu đơn giản nhất. Sau đó, mới tiến tới hàng sản xuất đại trà cùng các mẫu khó hơn.
Các công việc/nhiệm vụ cụ thể như sau :
– Dịch tài liệu kỹ thuật (Teck pack/ Specification) và Nhận xét (Comment) của Khách hàng (Buyer).
– Phát triển chỉ (Thread) và khóa (Zipper).
– Phát triển hình in (Printing) và hình thêu (Embrodery).
– Đặt phụ liệu(Trims) cho mẫu.
– Chuẩn bị vải mẫu + (Mẫu rập dạng file) + (film in) + (chương trình thêu) + In tài liệu yêu cầu may mẫu.
– Làm bảng yêu cầu tính định mức và gửi cho phòng sơ đồ.
– Làm bảng yêu cầu tính định mức chỉ và gửi cho bộ phận IE.
– Yêu cầu bộ phận IE tính giá CM để so sánh và đánh giá (tất nhiên giá CM thì Md phải có tính toán trước)
– Yêu cầu nhà giặt tính giá giặt.
– Cập nhật bảng tiến độ mẫu.
– Đặt chỗ kế hoạch may mẫu với phòng mẫu (2 tuần/lần).
– Cập nhật tình trạng vải, phụ liệu và mẫu tham khảo cho việc may mẫu.
– Cập nhật giá vào hệ thống giá và báo thông tin cho Kế toán.
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!