CÁC PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ VẢI BỊ TƯA. XƠ, XÕA MÉP

CÁC PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ VẢI BỊ TƯA. XƠ, XÕA MÉP
For this fabric, after the test, the edges are often frayed, there are ways to handle:
đối với chất liệu vải này mép viền sau khi test thì hay bị xơ mép viền tưa mép viền thì có các cách xử lý :
1-Laser cutting increases the cost, increases the consumsption because it can’t cut like your minimarker (applies to 1 layer)
-cắt laze thì tăng chi phí, tăng định mức vì không cắt được như sơ đồ của mình ( áp dụng với 1 lớp )
2- spray glue at the seam edge but the glue is hard (applied to multi-layer jacket garments)
– xịt keo ở viền đường may nhưng xịt keo thì cứng (áp dụng với hàng may jacket nhiều lớp )
3 – pressing interlining but pressing interlining can’t because increase the cost with loss time
– ép mex nhưng mà ép mex không khả quan tăng chi phí với thời gian lắm
4- the way to reduce but not as effective as laser cutting is to increase the seam, making the seam bigger
– cách giảm thiểu nhưng không hiệu quả bằng cắt laze là tăng đường may lên, cho cái đường may nó to ra
5- In addition, there is another way to limit it is that the entire overpass is changed to a “fresh seam” seam to limit. a seam with the raw edges enclosed.
– thêm nữa ngoài ra còn cách hạn chế nữa là toàn bộ đường vắt sổ đổi thành đường may cuốn ” fresh seam” để hạn chế. a seam with the raw edges enclosed- may cuốn bọc với các góc cạnh lại đường may kín.
6- frayed often cut first for details. In order not to cut fabric celestial body details, can sew an overlock seam/outer seam.
vải xỏa ra . thường thì các chi tiết họ sẽ cắt thiên vải để nó ko bị xỏa ra chi tiết nào mà ko đi thiên thì họ mới may vắt trước.
Anh rất vui khi được chia sẻ lan tỏa kiến thức của mình cho các bạn muốn tìm hiểu học hỏi thêm.
Rất mong nhận được các câu hỏi vấn đề của các bạn để có thể hỗ trợ 1 phần nào đó trong công việc (.) để a có nhiều động lực nhé!!!
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!