SÁCH SIÊU PHẨM NGÀNH MAY

SÁCH SIÊU PHẨM NGÀNH MAY
(cụ thể xem video và comment)
Sách in màu A4 hình ảnh thực tế sắc nét
Toàn bộ tỉ mỉ với 256 trangCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'TỔ»NG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ VỀ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY *Hơn 100 câu hỏi và trả lời phòng vấn thông dụng *Hơn 200 lỗ—i thường gặp có hình ảnh đính kèm *Hơn 300 câu giao tiếp thông dụng trong ngành may *Hơn 200 mẫu gmail làm việc với khách hàng *Hơn 1000 lỗ—i cơ bản dành cho MD/ QAI QC Sách song ngữ Anh -Việt f Max Tuấn Lưu hành nội bộ'Có thể là hình ảnh về 2 ngườiCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'bulk many những khiểm 3,2022 Ngoài bạncần nhắc thô xuất inspection report. bserved please re-cheek sewing skill Wavy ambnle make for Hole defeets Dear Nhưb thấy nhiều lượn quan òng tiêm tralạ xác của bàng điều khiển àki nắng ithiện Lỗ there This Inline inspected adjust Please these for S#XZ987 Factory on -Oct, some defects below. bulk extant. Many puckering ora quick improvement Nhiều focus remind QC sát thây. defects lòng tham gia vào sản phẩm Pleated Dear. hem uan-khoahocnganhmay.com data which 106|Page been recorded on Inspectorio. -khoahocnganhmay.com 107 107|Page'Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!