Cách xử lý vấn đề phát sinh hàng ship về thực nhận thiếu so với tờ khai :

Cách xử lý vấn đề phát sinh hàng ship về thực nhận thiếu so với tờ khai :
– Yêu cầu bên ACC team ship bù số lượng thiếu theo hình thức hand-carried( hàng xách tay) không mở tờ khai để tránh phát sinh phí và mất thời gian, đồng thời ghi rõ số lượng bù cho lô hàng nào.
– Trong trường hợp hàng cần gấp cho sản xuất lên chuyền check kho dựa theo tài liệu kĩ thuật có thể mượn lấy mã khác dùng sang cho mùa này . Số lượng thiếu supplier có thể ship vào mùa sau để bù và vẫn là hình thức hand-carried.Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!