Xử lý tình huống giúp em học viên. Định mức vải cho 1 sản phẩm khách hàng cho là 1,35m, nhưng bên nhà máy tính thì định mức lên tới 1.4m. Nhà máy đã trao đổi lại với khách hàng cho định mức mới nhưng khách hàng k đồng ý.

Xử lý tình huống giúp em học viên.
Định mức vải cho 1 sản phẩm khách hàng cho là 1,35m, nhưng bên nhà máy tính thì định mức lên tới 1.4m. Nhà máy đã trao đổi lại với khách hàng cho định mức mới nhưng khách hàng k đồng ý.
CÁCH XỬ LÝ:
– Cho nhân viên GSĐ giác lại nếu vẫn vượt định mức của KH thì xin mini marker của KH đối chiếu lại với sơ đồ của mình để tìm ra nguyên nhân: co thể do khổ vải bé hơn hoặc độ co của vải nhiều đẫn đến vượt định mức. Từ đó có thể đàm phán lại với KH để tìm ra các hướng giải quyết hợp lý nhất.Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'HV Hoạt động HoạtÄ‘ộ™ng 1 giờ trước e đang không hiểu phần nào E hỏi chút Nếu định mức của khách là 1.35 Nhưng bên nhà máy lên tới 1.4 Khách k đồng ý cho định mức mới Mình phải xử lý ntn'
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!