Em học viên mới được bạn giới thiệu qua chỗ a học, thấy sách hữu ích nên tiện đặt thêm 3 cuốn cho các chị cùng phòng.

Em học viên mới được bạn giới thiệu qua chỗ a học, thấy sách hữu ích nên tiện đặt thêm 3 cuốn cho các chị cùng phòng.Có thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về 2 người và văn bản

Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!