Mẫu FIT đã đc khách hàng (KH) chấp nhận về mẫu vải nhuộm. Nhưng khi làm vải sản xuất thì nhà cung cấp (NCC) k nhuộm đc đúng màu KH đã duyệt. Mer nhà máy đã gửi mẫu mới cho KH duyệt nhưng KH không đồng ý. NCC cũng k nhuộm được đúng màu của KH duyệt. Trong vai trò QLĐH, các em xử lý như thế nào?

>>>>CHUYÊN MỤC XỬ LÝ TÌNH HUỐNG<<<<
———————————————-
Em sinh viên năm cuối làm bài tập về mer có bài tập tình huống của mer:
Mẫu FIT đã đc khách hàng (KH) chấp nhận về mẫu vải nhuộm. Nhưng khi làm vải sản xuất thì nhà cung cấp (NCC) k nhuộm đc đúng màu KH đã duyệt. Mer nhà máy đã gửi mẫu mới cho KH duyệt nhưng KH không đồng ý.
NCC cũng k nhuộm được đúng màu của KH duyệt.
Trong vai trò QLĐH, các em xử lý như thế nào?
______________________________________
CÁC XỬ LÝ:
-A Xử lý tình huống cho bạn Thúy Phạm nhé! bạn nào có cách hay hơn có thể chia sẻ cho mọi người tham khảo.
Đối với trường hợp này nếu đã gửi mẫu vải sau đi mà khách hàng ko duyệt thì buộc phải trả vải về cho nhà cung cấp xử lý ánh màu cụ thể nhuộm lại cho đúng với mẫu vải duyệt khách hàng yêu cầu. Khi nào ánh màu đạt khách approval thì mới được sản xuất đại trà. Chi phí phát sinh và xuất muộn nhà cung cấp sẽ bắt buộc phải chi trả nếu phát sinh.Không có mô tả ảnh.
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!