TÊN CÁC LOẠI MÀU SẮC CỦA CHỈ BẰNG TIẾNG ANH

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Red Plum Cranberry Fuchsia Grape Dusty Purple Raspberry Bubblegum Lavender Cobalt Dusty Pink Melon Cornflower Coral Dusty Blue Navy Sky Peach Pearl Ice Orange Tangerine Aqua Turquoise Teal Mustard Yellow Mint Moss Cream Coffee Spring Forest Chocolate Evergreen Charcoal Black Steel White'

 

Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!