Nghiệp vụ Merchandiser

Khái niệm:
Merchant: Người kinh doanh
Merchandise: Hàng hóa sản phẩm may
Merchandising: Quá trình vận động hàng hóa
Merchandising là cách thức lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch để có được sản phẩm phù hợp với yêu cầu của người tiêu dùng tại đúng thị trường mục tiêu, đúng mức giá cả, số lượng và đúng thời điểm kinh doanh.

NHIỆM VỤ CỦA MERCHANDISER

Làm việc trực tiếp với khách hàng để đảm bảo thực hiện các yêu cầu của khách hàng. Chịu trách nhiệm với khách hàng về toàn bộ đơn hàng và chất lượng sản phẩm.
Các công việc cụ thể:
Giao tiếp với khách hàng mới về sản phẩm, yêu cầu, giá cả, đơn hàng…
Làm việc với khách hàng về: giá cả, mẫu mã,đơn hàng dự kiến, đơn đặt hàng , tiến độ sản xuất, giao hàng, hình thức thanh toán …
Làm việc với Supplier để đặt vật tư, ngày giao hàng, hình thức vận chuyển và thanh toán…
Phối hợp với đội kỹ thuật về time line làm và giao mẫu cho khách hàng duyệt, tiến độ chuẩn bị sản xuất( giao tài liệu kỹ thuật cho nhà máy, duyệt mẫu mã , bảng mầu, định mức …cho nhà máy.
Làm tài liệu kỹ thuật cho nhà máy
Duyệt mẫu mã, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, bảng mẫu cho nhà máy
Làm việc với kỹ thuật nhà máy về yêu cầu và chất lượng sản phẩm của đơn hàng.
Làm việc với các giám đốc xí nghiệp về kế hoạch sản xuất.
Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh về kỹ thuật từ lúc hàng vào chuyền cho đến lúc xuất hàng.

Thông tin chi tiết có trong file đính kèm.
Hy vọng chút kiến thức có thể hữu ích với các bạn .

Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!