Những tình huống thực tế gặp phải khi làm Quản Lý Đơn Hàng – Merchandiser và Cách xử lý

CHUỖI SERIES: “Những tình huống thực tế gặp phải khi làm Quản Lý Đơn Hàng –Merchandiser và Cách xử lý”
Hôm nay sẽ là tình huống đầu tiên trong chuỗi các Series hàng tuần.
Tình huống 1: Bạn Linh đang làm Mer có lô Vải đi khử độ co bằng giặt và sấy, sau khi đi khử độ co xong thì Vải có tình trạng hằn xếp ly, đã dùng bàn là để là ra nhưng ko được.
Mọi người hãy comment biện pháp để xử lý tình huống 1 này giúp bạn Linh nào?
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!