Cách đo khổ vải

Kiểm vải và đo khổ vải thực tế. Anh đố các em biết cách đo khổ vải thực cắt net cutting width và full khổ, full width như thế nào?

Có thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về trong nhà

Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!