Quản lý đơn hàng ngành may là gì?

Hiện tại, khi làm quản lý đơn hàng (merchandiser), các công việc mà các bạn phải làm thường bao gồm:
1. Liên lạc với Head office (văn phòng chính), nhận các thông tin về đơn hàng, bao gồm: đơn đặt hàng, tài liệu kỹ thuật (hình ảnh, thông số, định mức NPL, hướng dẫn khác nếu có)
2. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất (1 bộ TLKT thường bao gồm: số lượng đơn hàng/ hình ảnh mã hàng/ định mức NPL/ bảng thông số/ các yêu cầu, hướng dẫn khác nếu có)
3. Đặt NPL với những loại NPL nhập khẩu tại chỗ (Sản xuất tại VN) hoặc nhận thông tin đặt hàng do head office đặt ở nước ngoài
4. Làm việc với nhà máy, lên kế hoạch sản xuất
5. Nhận thông tin xuất NPL từ head office, gửi chứng từ cho bộ phận xuất nhập khẩu của nhà máy để khai thác NPL về
6. Làm bảng cân đối NPL, trong đó có đầy đủ thông tin định mức từng loại NPL/ tổng số cần dùng/ tổng số nhận về theo từng lô hàng/ cân đối thừa thiếu… Giải quyết các vấn đề phát sinh do thừa thiếu NPL (liên lạc với head office để đặt thêm NPL thiếu)
7. Kiểm tra quá trình sản xuất của nhà máy, giải quyết các vấn đề phát sinh, báo cáo tiến độ sản xuất
8. Chuẩn bị cho việc xuất hàng: Hướng dẫn đóng gói, kiểm tra hàng hoá trước khi xuất, liên lạc với forwarder (hãng tàu) đặt tàu, chỉ định xuất hàng
9. Kiểm tra việc xuất hàng, làm thủ tục hoàn tất sau khi xuất hàng: Confirm Bill, C/O, nhận chứng từ, gửi cho head office…

Trên đây là những công việc cơ bản của 1 ng quản lý đơn hàng.
Ngoài ra, cũng tuỳ từng công ty, từng văn phòng mà có thể thêm các công việc khác theo yêu cầu.
Đây là những kinh nghiệm của cá nhân mình, hi vọng có thể giúp các bạn hình dung đc cơ bản công việc của 1 merchandiser.

Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!