Shipping Mark (Miếng dán ở đầu mỗi cây vải)

Shipping Mark (Miếng dán ở đầu mỗi cây vải) cho biết số đơn hàng, tên mã hàng, thành phần vải, màu sắc, cuộn số bao nhiêu trong list hàng về, một cuộn có bao nhiêu yard, thuộc lót nào, cân nặng…
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SC-93556 5664 94% POLY 6% SPAN CK INDIGO P.O.NO: STYLE: CONTENT: COLOR: ROLL NO: QUANTITY: ALLOWANCE: LOT 016 64 YDS MADE IN CHINA 口知口 口4口 可袋や 82106190836 59'

Không có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'PO# ITEM: COLOR: WIDTH: LOT NO: ROLL NO: WEIGTH: COMPOSITION YVN232349 DM-RS6120-1 LIGHT GREY 144/145CM 9 101 22.5 22. 86%polyter 11%viscose 3%elastane KG PIECE LENGTH: IN 59 MTS MADE CHINA'

Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!