Sự khác nhau giữa Chỉ 40/2 và 60/3

Chỉ 60/3, 40/2, 20/6, 40/3,… khác nhau như nào:
Thông số: 60, 20, 40 là chỉ số chỉ, chỉ số chỉ càng lớn thì chỉ càng nhỏ.
Thông số: 3,2,6,3 số sợi se thành chỉ.
Ví dụ: 40/3 : sử dụng 3 sợi chỉ số 40 để se thành sợi chỉ và được sử dụng trong may mặc.

Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!