TACN – LỖI DO TRONG CÔNG ĐOẠN MAY

TACN – LỖI DO TRONG CÔNG ĐOẠN MAY
Checks not matching : kẻ caro không khớp
Defective beads/pearls/etc : May sai viền
Defective velcro : Hư khóa dán băng dính
Lining not tacked correctly : Lót gắn không đúng
Lining shrunk : Lót bị nhăn
Lining too tight or too full : Lót quá ngắn hoặc quá dư
Loose beads : Lỏng viền
Miss match parts : Thiếu bộ phận
Missing beads : Thiếu viền
Missing operation : Thiếu công đoạn
Missing parts : Thiếu chi tiết
Part twist, distorted plt : Bị xoắn, bị biến dạng
Piping not matching : Viền không khớp
Smiling pockets : Túi không kín
Stripes not matching : Không khớp kẻ
Uneven fronts : Thân trước không thẳng
Wrong size : Bị sai kích cỡ
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!