Tại sao TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY lại quan trong nếu muốn làm trong ngành May?

Tại sao TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY lại quan trong nếu muốn làm trong ngành May?
1.Hầu hết các tài liệu kỹ thuật đều viết bằng tiếng anh chuyên ngành
2.Anh văn chuyên ngành là ranh giới giữa nhân viên bình thường và nhân viên chuyên nghiệp
3.Phụ thuộc vào google nhưng google dịch không sát nghĩa chuyên ngành.
4.Cơ hội sử dụng thành thạo các thiết bị chi tiết và các thuật ngữ chuyên ngành chính xác
5.Tránh những sai lầm không đáng có
6.Hiểu biết về ngành may về chi tiết máy may
7.Bạn là một người giỏi hơn, bạn có nhiều kiến thức hơn và dĩ nhiên mức thù lao của bạn sẽ cao hơn.
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!