Tiếng anh chuyên ngành may dành cho :Merchandiser,QA,QC

A Oil Stain (Vết dầu)
B Dirty Mark (Lỗi bẩn)
C Hole (Lỗ thủng)
D Broken Yarn (Đứt sợi)
E Mising Yarn (Thiếu sợi)
F Foreign/Color Yarn(Tạp sợi )
G Knots(Xù lông)
O Straught line defect ( Chéo vải)
H Color stain (Loang màu)
I Yellowspot (Vết ố vàng)
J Slub yarn ( Sợi to )
K Lineal Mark (Vết Dọc vải)
L Jointing (Nối cuộn)
M Color Shading (Khác màu)
N Shading by Roll (sai màu cả cuộn)
P Printing by defect (In sai hinh)
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!