THANH TOÁN TT LÀ GÌ?

THANH TOÁN TT LÀ GÌ
1, Khái Niệm
TT là từ viết tắt của Telegraphic transfer, có nghĩa là chuyển tiền bằng điện.
Đây là một hình thức thanh toán quốc tế mà theo đó ngân hàng sẽ tiến hành chuyển một số tiến cho người thụ hưởng (hay bên xuất khẩu) bằng phương tiện chuyển tiền điện Swift/telex dựa trên sự chỉ định của người trả tiền (bên nhập khẩu).
2. Các phương thức thanh toán t/t được chia thành 3 loại:
– TT in advance: Với phương thức thanh toán này, bên nhập khẩu sẽ tiến hành thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền của đơn hành cho bên xuất khẩu trước khi nhận được hàng.
– TT in sight: Đây là phương thức thanh toán mà bên nhập khẩu sẽ thanh toán bằng điện chuyển tiền cho bên xuất khẩu ngay khi nhận được hàng và toàn bộ các chứng từ cần thiết.
– TT at X day: là phương thức thanh toán mà bên nhập khẩu sẽ thanh toán cho bên nhập khẩu sau một khoảng thời gian xác định trước khi đã nhận đủ hàng và chứng từ.
Không có mô tả ảnh.
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!