XỬ LÝ VẤN ĐỀ PHÁT SINH KHI ĐINH TÁN BỊ LỖI

XỬ LÝ VẤN ĐỀ PHÁT SINH KHI ĐINH TÁN BỊ LỖI CHIA THÀNH 2 TRƯỜNG HỢP:
1. TH1: ĐỐI VỚI MÃ HÀNG CHƯA CÓ LỊCH XUẤT GẤP
2. TH2: ĐỐI VỚI MÃ HÀNG CÓ LỊCH XUẤT GẤP VÀO INPUT SỚM
Dưới đây là cách xử lý TH1, còn bạn nào muốn biết cách xử lý TH2 thì inbox cho anh, anh sẽ đưa ra giải pháp cho các e.
* Xử lý TH1:
– Thống kê số lượng lỗi theo báo cáo viết mail cho vendor yêu cầu đối với nhà cung cấp trả lại hàng và reshipment lại lô mới đối với số lượng lỗi > 20%
– Gửi kèm hình ảnh và bảng thống kê số lượng lỗi như file này
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'mã màu THỐNG KÊ ĐINH TÁN LỖ»I 2ZME6-C4 size/cá ĐVT Số lượng 2ZME6 BLUE %lồi S M L XL XXL số lượng lồi DCs Defect 1267 1051 945 1139 1350 5752 3.93 3.8 3.15 3.5 3.7 3.616 50 40 30 40 50 209 Defect'
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!