Tài liệu đường may và định mức chỉ..

Tài liệu đường may và định mức chỉ..
Em nào muốn nhận file đầy đủ a sẽ tặng miễn phí.Có thể là hình ảnh về ‎văn bản cho biết '‎Seam Drawing Number Number Common BSa Requirements 3.01.01 Drawing Specify Number Number BSa 4- 3.01.01 Topstitch hidden Requirements mod 505 coverstitch require special finished width. Guide BSb 3.03.01 BSg 3.14.01 needle Binding )S”y width Binding BSC 3.05.01 BSj 3.05.06 Binding. width Example: Binding. ے BSd 3.01.02 BSC setting Waistbanding on 3.05.01 Outerwear lockstitch EFa 6.02.01 4ے Hemming Selvedge EFa Inv. 6.02.07 2NdI. EFI Blindstitch Hem hem; with needle spacing). EFb Clean Finish Hem Specify Width Hem 6.03.01 EFh Loops foider EFc Requires EFm Blindhemming American Efird, lindsch Hem 2006. required. International Rights Reserved. Specify Width Hem Centerplaiting ae2of6 centerplait)‎'‎
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!