Xử lý vấn đề vải căng biên trùng giữa

Vấn đề vải căng biên trùng giữa xử lý như sau :
1. Hình như vải này có 2 vấn đề căng biên Chùng giữa và loang màu.
– Đối với tình trạng này điều đầu tiên phải chụp ảnh lại đề và lấy mẫu để claim ncc.
– Tuy nhiên vẫn phải giải quyết cho sx lên chuyền. Đối với căng biên chùng giữa xem xét mức độ căn biên chùng giữa có ảnh hưởng nhiều đến thông số thành phẩm hay không nếu không thì vẫn cho trải đi kèm sơ đồ né sọc- đi 2 bên biên( nếu được) đồng thời kiểm tra báo cáo QA có vấn đề này hay không? Bao nhiêu % ? yêu cầu QA kiểm tra thêm số lượng roll vải chưa trải để est số lượng hàng bù cho ncc.
– Trong trường hợp roll vải k thể sử dụng được yêu cầu trả cho ncc yêu cầu hàng bù và charge phí nếu vấn đề này có thể ảnh hưởng đến đơn hàng vấn đề trể/ delay hoặc shortship thậm chí là chi phí checking của QA vì tăng wokload( thông thường QA chỉ kiểm tra % đơn hàng về yêu cầu ktra 100% cần trả chi phí này).
2. trường hợp căng biên vải nặng để tiết kiệm vải và hỗ trợ ncc nên bên em sẽ gọt phần biên để vải êm sau đó cắt bình thường
3. Đầu tiên chụp hình gửi mail báo cho buyer biết. Đồng thời cắt vài yard vải gửi h/c qua buyer để bên đó lm việc với công ty vải.
4. Trường hợp nhẹ có thể cắt bình thường theo sơ đồ.
5. Trường hợp nặng hơn có thể chia ra từng khổ để cắt, hoặc tăng rập cắt chi tiết sau đó gọt lại bán thành phẩm.
6. Hoặc trả vải về công ty vải xử lý.( nếu không gấp tiến độ và kế hoạch input còn xa)
7. nên xả vải từng cây một chứ không nên xả vải cùng một lúc chồng lên nhau. Nếu vẫn bị thì nhờ nhà máy hỗ trợ bấm nhả biên
8. bấm dọc theo biên tùy độ căng biên để nhả độ căng ra.
9. xử lý đi sơ đồ dãn các chi tiết hơn,sau đó cắt phá từng chi tiết -kẹp chặt – dũ vải cho đến khi các lá phẳng rồi mới cắt chuẩn chi tiết đó
10. vải như này nên trải ít và số m ngắn lại Hoặc có thể cắm chông các cạnh cho êm phẳng rồi trải tiếp ( ý kiến cá nhân)Không có mô tả ảnh.
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!