1. MỤC 1: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY VÀ MERCHANDISER

2. MỤC 2: 100 TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐƠN HÀNG ÁO JACKET (TECH PACK OF JACKET)

3. MỤC 3: 100 TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐƠN HÀNG ÁO SƠ MI, ÁO POLO (TECH PACK OF SHIRT - POLO SHIRT)

4. MỤC 4: 100 TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐƠN HÀNG QUẦN ÂU, QUẦN JEAN (TECH PACK OF TROUSERS - JEAN)

5. MỤC 5: 100 TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐƠN HÀNG ÁO VEST, MĂNG TÔ (TECH PACK OF VEST - COAT)

6. MỤC 6: 100 TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐƠN HÀNG ĐẦM VÁY THỜI TRANG (TECH PACK OF FASHION DRESS)

7. MỤC 7: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY (English for garment)

8. MỤC 8: TIẾNG TRUNG CHUYÊN NGÀNH MAY (纺织专业汉语)

10. Mục 10: Đề tài đồ án, khóa luận về quản lý đơn hàng ngành may

Tin tức

Hướng dẫn

Ý kiến học viên

Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!